Verilen Hizmetler Hakkında Bilgiler

TEKNİK HİZMETLER

Bu bölüm kütüphanemize gelen kitapların tüm işlemlerinin yapılarak, okuyucunun hizmetine sunulduğu bölümdür.

KULLANICI HİZMETLERİ:
a) Danışma Bölümü
b) Ödünç Kitap Verme Servisi
c) Araştırma Bölümü
d) Atatürk Araştırmaları Bölümü
e) İzmir Kitapları (Yerel bellek)
f ) Çocuk Bölümü
g) Görmeyenler Bölümü
h) Derleme ve Süreli Yayınlar Bölümü
i) İnternet Bölümü
j) Kültürel etkinlikler Salonu
k) Dinlence Çay Evi

DANIŞMA BÖLÜMÜ
Kütüphaneye girildiğinde ilk karşılaşılan bölümümdür. Bu bölümün amacı , Kütüphaneye gelen kullanıcıyı (okuru) isteği yönünde bilgilendirmek, sorularına yanıt vermektir. Bu bölümde kullanıcıya güler yüzlü yaklaşım en önemli ilkemizdir.
ÖDÜNÇ KİTAP VERME SERVİSİ
Kütüphanemizin en çok yararlanılan bölümüdür. Sürekli güncel tuttuğumuz dermemizde en son çıkan yayınları bulmanız ve yararlanmanız mümkündür. Okur istekleri göz önünde tutularak güncel yayınları dermemize ka-zandırmaktayız. Her meslekten üyemiz, gittikçe artan bir şekilde bu bölümümüzden yararlanmaktadırlar. Dermemizin bu denli zengin olması, okurun kitaba kolay ulaşması ve personelimizin yaklaşımı; 2007 yılında bizi son derece onurlandıran, Hürriyet Gazetesince yapılan bir araştırma sonucu çok değerli yazarlarımızca seçilen “Türkiye’nin en iyi 10 Kütüphanesi” arasına girmemizi sağladı. ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ
Bu bölüm kaynak kitaplarımızla araştırmacılara hizmet veren bölümümüzdür. Her yıl güncelleştirme yaparak ve Bakanlığımız ödeneğiyle satın aldığımız ve yine Bakanlığımız tarafından gönderilen bağış kitaplarla zengin içerikli bir derme oluşturmaktayız. Aynı mekanda hizmet veren Atatürk Araştırmaları ve İzmir Kitaplığı, Atatürk ve Dönemi ve İzmir hakkında araştırmacılara kaynak sağlamaktadır. Eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla çok büyük doluluk yaşayan bu bölüm, yaz aylarında araştırmacılara ve üniversite öğrencilerine daha verimli bir hizmet vermektedir. İlimizin okul kütüphaneleri bakımından oldukça yetersiz oluşu nedeniyle, eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin halk kütüphanelerine yoğunlaşması kaçınılmaz olmaktadır. Amacımız yalnızca okul ödevlerinin yapıldığı bir yer değil; yetişkinlerin daha çok yararlanacağı,”Yaşam Boyu Öğrenme” ilkesini uygulayan bir “Halk Kütüphanesi” olmaktır.
ÇOCUK BÖLÜMÜ
Kütüphanemizin diğer bir bölümü, 16 yaş gurubunu da içine alacak şekilde hizmet veren çocuk bölümüdür. Kaynak kitapların ve ödünç verme hizmetinin bir arada yürütüldüğü bir salondur. Özel günlerde olanaklar ölçüsünde VCD film, belgesel v.b gösterimi yapılmaktadır. Ödünç verme bölümünde masallar, öyküler Türk ve Dünya yazarlarının klasikleşmiş tüm eserleri çocuk ve genç okurlarımızın hizmetindedir. Zaman zaman çocuk ve gençlerimizi çocuk kitapları yazarlarıyla buluşturmaktayız.
GÖRMEYENLER BÖLÜMÜ
Atatürk İl Halk Kütüphanesinin en önemli saydığı, gelişimi için büyük çaba gösterdiği bu bölüm, UNESCO ‘nun 1994 Halk Kütüphaneleri Bildirgesinde sözü edilen “Herkes için erişim” ilkesiyle örtüşmektedir.
1983 yılında Atatürk İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ve İzmir Görmeyenleri Koruma Derneği’nin katkılarıyla başlayan çalışmalarla, 1984 yılında Kültür Bakanlığının da onayı ile XX. Kütüphane haftasında açılmıştır.
1986 yılında personel ataması yapılarak kadrosu oluşturulmuş; bu bölüm için ayrılan salon, Konak Lions ve Lioness Kulüplerinin katkılarıyla donanımı yapılarak görmeyenler için hizmete açılmıştır.
“Konuşan Kitaplar Bölümü” de 1989 yılında yine Konak Lioness Klübü Derneği ve Kütüphanenin işbirliği ile hizmete girmiş, 1990 yılı sonlarında da kayıt stüdyosunun donanımının tamamlanmasıyla stüdyomuzda üretilen kaset kitaplar Türkiye’nin neresinde olursa olsun bu bölüme üye olan herkese gönderilmekteydi. Şimdilerde sesli kitapları, görme engellilere hizmet veren “Milli Kütüphane” ve “Altı Nokta Körler Derneği” gibi en son teknolojiyle donatılmış ses stüdyolarında üretilmiş merkezlerden ediniyoruz.
Belleğe yüklenen bu kitaplar okurların isteği üzerine CD’ye aktarılarak okuyuculara geri dönüşümsüz verilmektedir. Geçtiğimiz aylarda, Bornova Rotary Kulübünün katkılarıyla alınan Kabartma Baskı Makinemiz de hizmete girdi. Taranan kitaplar; Braille olarak basılmakta ve “Sosyal Gönüllülük Projesin”de çalışan Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinin çalışmalarıyla, kitapların düzeltmeleri yapılarak ciltlenmektedir. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra, gönüllü okuyucularımız bölümün fiziksel iyileştirmesinde etkin rol oynamışlardır.
Kütüphaneden yararlanan ve kütüphanede zaman geçiren pek çok görme engelli okura gönüllüler tarafından canlı olarak kitap okumaktadır. Gönüllü okuyucularımız zaman zaman görme engelli okuyucularımızı kültürel etkinliklere (konser, tiyatro v.b) götürerek sosyal yaşama bağlı kalmalarını sağlamaktadırlar.
Bunun yanı sıra görme engelli gençlere yönelik ders çalıştırma ve onların test çözme becerilerini geliştirme çalışmaları, Görmeyenler Bölümümüzün en anlamlı hizmetleri arasındadır. Bir süre önce görme engelli bir genç kızımız Ankara gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliğini kazanarak, pek çok görme özürlü gencimize örnek oldu. Bu konuda inanılmaz özveriyle çalışan gönüllü öğretmenlerimizle gerçekten gurur duymaktayız
Bölümümüzde 11 (on bir) bilgisayar bulunmaktadır. Bunlardan 5 (beş) tanesi konuşan program yüklü olup, görmeyen personelimize ve okuyucularımıza interneti kullanma olanağı sağlamaktadır. Diğer bilgisayarlar ise üniversite öğrencilerinin taranan kitapları düzeltmelerinde kullandıkları bilgisayarlardır.
DERLEME VE SÜRELİ YAYINLAR BÖLÜMÜ
Kütüphanemiz, derleme hizmeti veren bir kütüphanedir. 21 Haziran 1934 yılında yayınlanan bir yasa ile Türkiye’de basılan ve yayınlanan her tür basılı materyalden 5 adetinin Milli Eğitim Bakanlığına verilmesi gerekmektedir. Yasada daha sonra yapılan değişiklikle bu sayı 6 adete çıkarılmış ve Milli Eğitim Bakanlığının yerini Kültür Bakanlığı almıştır. Yine bu değişiklikle il ve ilçelerdeki basılı her türlü materyalin Kültür Bakanlığına bağlı İstanbul Basma Yazı ve Derleme Müdürlüğüne gönderilmesi il ve ilçelerdeki Halk Kütüphanelerine verilmiştir. Atatürk İl Halk Kütüphanesi İzmir ve ilçelerindeki basılmış her türlü dokümanı derleyerek, 1 nüshasını İzmir Milli Kütüphaneye, diğer nüshaları da İstanbul’a göndermektedir. Bu bölüm günlük gazetelerin, abone olunan ve bağış olarak gelen dergilerin okunduğu, okuyucuların da en çok uğradığı yerdir.
Çeşitli sınavlara hazırlık amacıyla (ÖSS, KPDS, KPSS, Uzmanlık gibi…) oluşturulan kaynak kitaplar yardımı ile gençler bu bölümden yararlanmak-tadırlar.
Bu bölüm mesleki, bilgi edinme ve bilgilendirme toplantıları için de kullanıl-maktadır.
İNTERNET SALONU
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın “81 İl Halk Kütüphanesine 10 Bilgisayar” projesiyle 2004 yılında hizmete girmiştir. Pulman Projesiyle de gelen 8 bilgisayar da eklenince, 18 bilgisayarla hizmet vermeye başlamıştır. Kullanıcılar internet ortamında yapılabilecek tüm işlerini yapabildikleri gibi çıktı da alabilmektedirler. Böylece sayısal ortamdan uzak pek çok kişiye hizmet vermenin sevincini yaşamaktayız.
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SALONU
Bakanlığımızın “Kültürel Etkinlikler Yönergesi” doğrultusunda yaptığımız her etkinliği sergilediğimiz, kardeş kuruluşlarımızın da etkinlikler için zaman zaman kullandıkları bir mekandır, oyunları ile de kütüphanemize canlılık ve zenginlik katmaktadırlar. Yazarlarla söyleşiler, şiir dinletileri, konserler, slayt gösterileri salonumuzdaki kültürel etkinlikleri arasındadır.
Salonumuzun, fuaye kısmı 2001 yılında sergi salonu olarak düzenlenerek Atatürk Sanat Galerisi olarak açılmıştır. İl içinde ve dışındaki sanatçıların yapıtlarını sergiledikleri bir salondur. Açıldığı günden bu yana pek çok sergiye ev sahipliği yapmıştır.
2009 yılında Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yaptıkları bir protokolle, salonumuz iki yıllığına İzmir Devlet Tiyatrosunun kullanımına verilmiştir. Sahne, salon, koltuklar, ışık ve ses düzeni İzmir Devlet Tiyatrosunca tümüyle yenilenilenmiş ve İzmir Devlet Tiyatrosu, oyunlarını 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren burada sergilemeye başlamıştır.
DİNLENCE ÇAY EVİ
Kütüphanemize gelen okurlarımızın yorgunluk attığı, çayını, kahvesini içebildiği; çalışanların iş saatler dışında dinlenip söyleşebildiği bir mekan.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s